PARK LINOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

                Już w 2010 roku w naszym Ośrodku zafunkcjonowały pierwsze formy Parku Linowego dla dzieci. Początkowo były to liny rociągnięte na bardzo niskiej wysokości, tak, że nie było konieczności stosowania systemu asekuracyjnego. Już wtedy ta atrakcja cieszyła się wielką popularnością. Kolejne zmiany i modernizacje spowodowały znaczne zwiększenie atrakcyjności obiektu. Po przeniesienie parku w nowe miejsce zwiększony został jego obszar, rozpięto go na większej wysokości i zwiększyła się znacznie ilość przeszkód. Obecnie park zyskał dodatkowe piętro przeznaczone dla młodzieży. Park dla dzieci skonstruowany jest w ten sposób aby w komfortowy sposób mogły korzystać z niego dzieci o wzroście do 160cm. Natomiast wyższe piętro przeznaczone jest dla młodzieży o wzroście powyżej 160 cm i większej odwadze. Oczywiście jest możliwe korzystanie przez obydwie kategorie Klientów zamiennie z obydwu pięter, jednak należy się liczyć z niższym komfortem użytkowania ze względu na wysokość umieszczenia systemu asekuracyjnego.

                 Nasz Park Linowy cieszy się szczególnym uznaniem wśród wycieczek szkolnych. Głównie dzieję sie to poprzez zastosowany przez nas sposób opieki nad uczestnikami. Dla wycieczek i zorganizowanych grup młodzieży organizujemy specjalny rodzaj nadzoru, polegający na bezpośredniej opiece instruktorów nad każdym dzieckiem. Instruktor przemieszcza się z dzieckiem po całej trasie toru linowego, bezpośrednio dbając o jego bezpieczeństwo i pomagając mu w pokonaniu trudniejszych przeszkód. W ten sposób mogą z parku korzystać dzieci już od piątego roku życia.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO DLA DZIECI

 1. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, warunkami bezpieczeństwa oraz po przejściu przeszkolenia z zasad bezpiecznego posługiwania się systemem asekuracyjnym i podpisaniu oświadczenia akceptującego i potwiedzającego zapoznanie się z powyższymi.
 2. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku Linowego.
 3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać Parku Linowego.
 4. Z Parku Linowego mogą korzysztać dzieci i młodzież niepełnoletnia za pisemną zgodą
  i odpowiedzialnością rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Wejście do Parku Linowego dorosłych następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej, rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu.
 6. Trasa na niższym piętrze przygotowana jest specjalnie dla dzieci o wzroście do 160cm a na wyższym piętrze dla młodzieży o wzroście powyżej 160cm. Korzystanie przez osoby o wzroście powyżej 160 cm na niższym piętrze jest możliwe, jednak należy się liczyć z niedogodnosciami związnymi z nisko dopiętą asekuracją, np. uderzenie się o elementy przeszkody.
 7. Dzieci do lat 8 przemieszczają sie po torze linowym bezpośrednio pod opieką instruktora po wczesniejszym przejściu przeszkolenia w posługiwaniu się sprzętem asekuracyjnym. Dzieci powyżej
  8 roku życia po przejściu przeszkolenia w posługiwaniu się asekuracją, mogą samodzielnie przemieszczać się po trasie linowej parku pod wzrokowym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który wcześniej podpisał oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za osobę nieletnią.
 8. Wejście na przeszkody Parku Linowego może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez obsługującego Park
 9. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM

 1. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności, nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
 2. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask). Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 3. Osobie zamierzającej korzystać z parku linowego sprzęt asekuracyjny zakłada instruktor.
 4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dozwolone są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 5. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych osób przebywających w Parku Linowym.
 6. Osoby noszące długie włosy powinny je upiąć i schować je pod kaskiem, tak aby nie wkręciły się w bloczki i inne elelmenty parku.
 7. Karabinki asekuracyjne należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 9. przemieszczając sie na kolejne przeszkody, należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie można dopuścić aby nastąpiło wypięcie naraz obydwu karabinków.
 10. Punkty wpięć oznaczone są kolorem żółtym.
 11. podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
 12. Chwytanie podczas zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 13. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
 14. Podczas dojeżdżania do końca zjazdu należy nogami wyhamować prędkość zjazdu, lub ugiąć nogi w kolanach w celu zamortyzowania ewentualnego uderzenia w materac.
 15. Podczas przechodzenia prze Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach
  i huśtać się na atrakcjach.
 16. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 17. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 18. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasami parku i w pobliżu zjazdów.
 19. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, aby zostać sprawnie sprowadzonym na ziemię.
 20. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych oraz przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 21. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 22. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 23. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

 

Copyrights © anicross.pl Realizacja: Intellect.pl